ENG / SV

Carl Dieker föddes i Lund 1971. Han studerade litteratur och juridik vid Lunds universitet 1992 till 1997 med ettårigt avbrott för ubåtstjänst i flottan. Han antogs till en tvåårig utbildning i creative writing vid Biskop-Arnös nordiska folkhögskola 1998 och inledde en frilanskarriär som skribent för svenska och finlandssvenska dagstidningar och tidskrifter. Nordiska rådets journaliststipendium 2001 markerade början på ett femårigt dokumentärfilmprojekt som omfattade åtskilliga resor till Norge, Danmark, Finland och Ryssland där han intervjuade nära 100 samtida författare och konstnärer. Hans karriär skiftade gradvis mot frilansade som producent och filmare med uppdrag från företag, kommuner, muséer, utställningshallar, konstnärer och musikförlag. Utöver Norden och Ryssland arbetade han med filmprojekt i Tyskland, Syrien och Kroatien. Han tog sig an flera egenproducerade projekt och fick kontinuerligt finansiellt stöd från kulturinstitutioner och stiftelser i Sverige och utlandet. Hans arbeten kännetecknas av talking-heads-intervjuer, reflektioner kring samtidskulturen och nära samarbeten och medverkan från författare och konstnärer. Han arbetade som redaktör för den av kritiker hyllade och uppmärksammade nordisk-ryska multimedia-, poesi- och essäantologin Swinging with Neighbours (2006), producerade en fyradagars internationell poesi- och konstfestival i Stockholm och regisserade filmserien Grannen. Han producerade även konsertfilm som spelades in på Dramaten för SVT och designade en ljusmodul för filmfotografi. För närvarande är han involverade i ett svenskt och finlandssvenskt filmprojekt. Medlemskap inkluderar Demokratibygget, OFF (Oberoende filmares förbund) och FSL (Fria seminariet i litterär kritik). Skrivande fortätter att vara en viktig del av hans arbete och han engagerar sig för att lära nyanlända att utveckla sina kunskaper i svenska språket.


-> go to portfolio

-> press

-> bio

-> contact

-> start page