Jag ser Diekers och von Seths filmer nästan i ett sträck en reg­nig helg i Malmö, och medan an­sikte efter ansikte flimrar förbi i rutan fylls jag av en stor och lik­ som ohanterlig livsglädje.

Hanna Nordenhök | Sydsvenska Dagbladet

Med nyfikenheten som vapen: Ett monument över ett lidelsefullt intresse för världen, för hur ens gran­nar lever och tänker…

Pia Ingström | Hufvudstadsbladet (Finland)

En måttlöst överflö­dande verklighet.

Ann Lingebrandt | Helsingborgs Dagblad

Swinging With Neighbours vil bli stående igjen som en bauta over samtidspoesien på starten av 2000-tallet, et imponerende og viktig arbeid som bør inspirere andre til å gjøre lignende prosjekter.

Erle Marie Sørheim | Ny Tid (Finland)

Swing­ing with Neighbours måste vara det mest ambitiösa och omfat­tande försöket att fånga sam­tidslyriken som någonsin har gjorts i Sverige…

Petter Bengtsson | Smålandsposten

Den mäkti­ga tusensidiga volymen – inklusive fy­ra dvd-skivor – liknar ingenting annat i den svenska bokfloden.

Jan Arnald | Aftonbladet

Det finns böcker som är som berg: Det går att se dem bara på långt håll. På närmare håll sönderfaller de i skrevor, platåer, branter, stigar, osamman- hängande, plötsliga utsikter… Swinging with Neighbours, som kom ut i fjol höstas, är en sådan bok.

Mikael Nydahl | Kristianstadsbladet

-> go to portfolio

-> press

-> bio

-> contact

-> start page