William the Conqueror

Artikel om English – The language of the Vikings av Joseph Emonds och Jan Faarlund: ”Arvet från vikingarna finns både i engelsmännens språk och i deras DNA...” av Carl Dieker

Den normandiske kungen Villiam Erövraren
med sina soldater i Yorkshire 1069-70.

Artikel om English – The language of the Vikings av Joseph Emonds och Jan Faarlund: ”Arvet från vikingarna finns både i engelsmännens språk och i deras DNA…” av Carl Dieker