Viking exhibition

Artikel om English – The language of the Vikings av Joseph Emonds och Jan Faarlund: ”Arvet från vikingarna finns både i engelsmännens språk och i deras DNA...” av Carl Dieker

British Museum: Vikings: Life and Legend

Artikel om English – The language of the Vikings av Joseph Emonds och Jan Faarlund: ”Arvet från vikingarna finns både i engelsmännens språk och i deras DNA…” av Carl Dieker