Tagged Octavia Butler

Intervju: SCIENCE FICTION ELLER SLIPSTREAM | Lars Jakobson

Lars Jakobson: – Det är lustigt, många av mina favoritböcker är egentligen inte särskilt bra ur vedertagen litterär synvinkel. Men de har alla någonting som öppnar sig för fantasirikedom och dröm och sådant som jag inte hittar så ofta på andra ställen. Och då är frågan, är det en kvalitet? Ja, jag anser det. En betydande kvalitet.