Swinging with Neighbours

Nordisk-ryskt multimediaprojekt | red. Aase Berg & Carl Dieker | regi/film Carl Dieker & Paula von Seth. (Ersatz 2006)

LÄNK | Läs om projektet på förlaget Ersatz hemsida.