Kings handtag till blivande författare

Recension av Stephen Kings Att skriva — En hantverkares memoarer: ”Man kan frigöra ett fossil ur marken med en tryckluftsborr...” av Carl Dieker

Recension | Stephen Kings Att skriva — En hantverkares memoarer | av Carl Dieker

Recension av Stephen Kings Att skriva — En hantverkares memoarer: ”Man kan frigöra ett fossil ur marken med en tryckluftsborr…” av Carl Dieker