Här kan ligga ett svart får begravet

Intevjuer med Riina Katajavouri, Markku Paasonen och Ralf Andtbacka | Om finska 90-talspoeter | av Carl Dieker