Danelage

Artikel om English – The language of the Vikings av Joseph Emonds och Jan Faarlund: ”Arvet från vikingarna finns både i engelsmännens språk och i deras DNA...” av Carl Dieker

Karta som visar hur halva England var uppdelat under
800- och 900-talet mellan vikingar i norr (ljus färg)
och anglosaxarna i söder (mörkgrå färg).

Artikel om English – The language of the Vikings av Joseph Emonds och Jan Faarlund: ”Arvet från vikingarna finns både i engelsmännens språk och i deras DNA…” av Carl Dieker