From Egenproducerat

Essay: THE BEAT GENERATION REVISITED | Allen Ginsberg & William Burroughs

Dave asked Allen GInsberg angrily why he preferred arranging expensive lunches for bank managers, executives and lawyers to drinking cheap Italian wine and eating baguettes with youngsters, who were thirsty for poetry. Allen’s face went pale. It was as if he’d seen a ghost. Not until then did I realise the likeness between Dave and another athlete who also burnt for literature and led a wild life, namely Allen’s big hero, Neal Cassady.

Intervju: SCIENCE FICTION ELLER SLIPSTREAM | Lars Jakobson

Lars Jakobson: – Det är lustigt, många av mina favoritböcker är egentligen inte särskilt bra ur vedertagen litterär synvinkel. Men de har alla någonting som öppnar sig för fantasirikedom och dröm och sådant som jag inte hittar så ofta på andra ställen. Och då är frågan, är det en kvalitet? Ja, jag anser det. En betydande kvalitet.