Är engelska vikingarnas språk? – English: The language of the Vikings by Joseph Embely Emonds and Jan Terje Faarlund

Artikel om English – The language of the Vikings av Joseph Emonds och Jan Faarlund: ”Arvet från vikingarna finns både i engelsmännens språk och i deras DNA...” av Carl Dieker

Vikingarnas inflytande i England är mer
komplext än vad som tidigare varit känt | av Carl Dieker

Artikel om English – The language of the Vikings av Joseph Emonds och Jan Faarlund: ”Arvet från vikingarna finns både i engelsmännens språk och i deras DNA…” av Carl Dieker